KECY NM 2021

Registrácia je spustená!

O nás

KECY?

KECY je projekt letných anglických konverzačných táborov s kresťanskou tématikou. Tento rok pripravujeme jeho siedmy ročník. Od začiatku spolupracujeme s organizáciou Josiah Venture (na Slovensku v zastúpení TC Kompas), ktorá ponúka tábory s rovnakou témou po celej strednej a východnej Európe.

Okrem kvalitnej angličtiny za pomoci amerických lektorov, zábavy a zážitkov ponúkame priateľstvá a prijatie. To je to, čo nás v hodnoteniach študentov oddeľuje od iných táborov.

#idemespolu

Tábor KECY NM tento rok neorganizuje iba jeden, ale hneď dva slovenské tímy - Nové Mesto nad Váhom a Bratislava. Z tohto dôvodu sa na náš tábor môžu hlásiť študenti z oboch lokalít :)

Viac ako tábor!

Veríme a chceme ukázať študentom, že skvelá zábava nemusí byť podmienená alkoholom. KECY NM nie je len letným táborom, zahŕňa aj celoročné aktivity. Letom to nekončí..

Motivácia nášho tímu

Sme mladí kresťania, ktorí sa rozhodli slúžiť Bohu a mladým ľuďom vo svojom okolí. Chceme poukázať na to, že aj v dnešnom svete ľudia potrebujú nádej, skutočných priateľov a niekoho, kto ich pochopí a podrží. Máme radi ľudí a chceme prinášať zmenu a meniť naše mesto k lepšiemu. Vieme, že tomu, kto verí, nie je nič nemožné.

Informácie o tábore 2021

Dátum

18.7. — 24.7. 2021

Miesto

Planinka, Dechtice
www.planinka.sk
Zariadenie Planinka na Google mape

Cena

Pri registrácii do 30.4. 2021 je výška registračného poplatku 130 €. Od 1.5. 2021 je cena 140 €. Aktuálna cena tábora je uvedená nižšie.

Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu, spoločnú dopravu autobusom z NM (alebo BA, podľa toho za ktorú časť študent ide) a späť, táborové tričko, náramok a všetky pomôcky potrebné na tábor.

Pozor! V prípade, ak sa tábor nebude môcť konať (kvôli pandemickým opatreniam) sa všetkým zaregistrovaným účastníkom vracia registračný poplatok v plnej výške. Tak, ako sme to urobili aj vlani.

Aktuálna Cena:

Registrácia je ukončená

Registrácia

REGISTRÁCIA JE UKONČENÁ

Všeobecne k registrácii

Tento rok sa na KECY NM dá registrovať nielen za Nové Mesto, ale aj za Bratislavu (pozri www.kcohen.sk/kecy). To, za aké mesto sa máš registrovať zistíš najmä podľa toho, kde bývaš (resp. kde ťa na tábor zavolali). V prípade nejasností sa nám môžeš ozvať (sekcia kontakt nižšie na stránke).


Tábor je určený primárne pre študentov od 14 do 19 rokov (výnimky sú možné, treba nás však pred registráciou kontaktovať).


Je potrebné sa zaregistrovať a následne uhradiť cenu za tábor. Platná registrácia vzniká vyplnením (a odoslaním) pravdivých osobných údajov do registračného formulára a zaplatením poplatku za tábor. Úhrada musí prebehnúť do 14 dní od dátumu registrácie.

EMS systém

Je to systém na registráciu a tiež spracovanie osobných údajov od organizácie Josiah Venture. Používa sa pre účely letných táborov v strednej a východnej Európe.

Keďže aj KECY Nové Mesto nad Váhom je istým spôsobom súčasťou tohto celku, začali sme tento systém využívať tiež.

Veríme, že registrácia bude pohodlná a hladká a že sa spolu uvidíme v lete na tábore!

V prípade akýchkoľvek otázok, či komplikácií sa na nás určite obráťte (viď. sekcia kontakt).


Platba

Úhrada do 14 dní

Cenu za tábor treba uhradiť do 14 dní odo dňa registrácie, inak je neplatná! Platba sa dá realizovať prevodom na bankový účet alebo v hotovosti — na farskom úrade v Novom Meste nad Váhom. Potrebné informácie sú uvedené nižšie a tiež odporúčame pozrieť si podmienky storna.

Údaje pre platbu bankovým prevodom

číslo účtu | 5800872002/5600

IBAN | SK58 5600 0000 0058 0087 2002

konštantný symbol | 0558

variabilný symbol | 1872472021

špecifický symbol | dátum narodenia v tvare "DDMMRRRR" (napr. 05052001)

Poznámka | KECYNM — Meno Priezvisko

Úhrada hotovosťou, farský úrad

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.
Nové Mesto nad Váhom

Komenského 1
Nové Mesto nad Váhom
915 01

ECAV NM, farský úrad — mapa

Storno poplatky

Prípadné odhlásenie sa z tábora podlieha storno podmienkam *

KECY NM si vyhradzuje právo vrátenia požadovanej sumy do 30 dní od písomného odhlásenia sa z tábora. Písomným odhlásením sa sa rozumie riadna e-mailová komunikácia. Podmienky sú nasledovné.

100 %

Písomné odhlásenie sa 30 a viac dní pred začiatkom tábora (najneskôr 19.6. 2021), návrat 100 % zaplatenej sumy.


50 %

Písomné odhlásenie sa menej ako 30 a viac ako 10 dní pred začiatkom tábora (20.6. 2021 — 9.7. 2021), návrat 50 % zaplatenej sumy.

25 %

Písomné odhlásenie sa menej ako 10 a viac ako 5 dní pred začiatkom tábora (10.7. 2021 — 14.7. 2021), návrat 25 % zaplatenej sumy.


0 %

Písomné odhlásenie sa menej ako 5 dní pred začiatkom tábora (15.7. 2021 a neskôr), návrat 0 % zaplatenej sumy.* Storno podmienky sa nevzťahujú na odhlásenie z tábora z dôvodu infekčnej choroby alebo inej zdravotnej ťažkosti, brániacej účasti na tábore, zistenej tesne pred táborom. V takýchto prípadoch si žiadame k písomnému odhláseniu priložiť lekárske potvrdenie.